ΙΣΤΟΡΙΚΟ

  • 3η Ημερίδα (2014) του Κλάδου της Οργανωτικής Ψυχολογίας (ΚΟΨ) της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας (ΕΛΨΕ).
  • 2η Ημερίδα (2012) του Κλάδου της Οργανωτικής Ψυχολογίας (ΚΟΨ) της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας (ΕΛΨΕ).
Advertisements