ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες:

Ιωάννης Νικολάου (inikol@aueb.gr), Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών

ή

Δέσποινα Ξανθοπούλου (dxanthopoulou@psy.auth.gr), Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονικής

Advertisements